MEST:

  • Opslag en vervoer van alle vloeibare en vaste meststoffen
  • Transport met transportopleggers
  • Bouwland bemesten
  • Sleepslang bemesten voor bouwland en grasland
  • In -en verkoop van alle meststoffen
  • Vaste mest strooien met breedtfijnstrooiers
  • Verkoop van compost